De toezichthouder zal u tijdens zijn/haar welkomstwoord ook attenderen op deze regels:

 • Het is niet toegestaan om jassen en tassen mee te nemen in het toetslokaal, daarvoor zijn kluisjes aanwezig om deze in op te bergen;
 • Mobiele telefoons, digitale horloges, gehoorapparaten, camera’s, pennen en niet toegestane hulpmiddelen dienen ook in de kluisjes opgeborgen te worden;
 • Eten en drinken is niet toegestaan in het examenlokaal. Mocht u het toch nodig hebben, overleg dit dan vooraf uw examen even met onze toezichthouder;
 • Het is tijdens het examen in principe niet toegestaan om naar het toilet te gaan, dus ga vooraf even naar het toilet;
 • Kom het toetslokaal rustig binnen, het kan zijn dat er al andere kandidaten bezig zijn met een examen. Mocht u last hebben van omgevingsgeluiden dan liggen er oordopjes klaar op uw tafel;
 • Controleer of u achter de juiste toegewezen toetswerkplek zit aan de hand uw naam en examennaam, deze staan op het startscherm van uw examen vermeld;
 • De toezichthouder zal de door u meegebrachte toegestane hulpmiddelen controleren;
 • Gelieve niet te schrijven in de door de toezichthouder uitgereikte hulpmiddelen;
 • Kladpapier en een pen liggen op uw toetswerkplek gereed, deze dienen na het examen weer ingeleverd te worden;
 • Tijdens het examen dient uw Identiteitsbewijs(ID) op tafel naast u te liggen;
 • Als er iets mis gaat tijdens uw examen, kunt u uw hand opsteken, de toezichthouder zal dan naar u toe komen. De toezichthouder mag u op geen enkele manier helpen met de inhoud van uw examen;
 • Sluit uw examen niet zelf af maar steek uw hand op, de toezichthouder zal uw examen afsluiten. U ontvangt dan van de toezichthouder een bewijs van deelname of u ontvangt van uw examenbureau een e-mail met het examenresultaat.

We wensen u heel veel succes bij uw examen!

Contact

Telefoon: 06 2906 5149
Email: info@excd.nl
Website: www.excd.nl

Examen Centrum Drechtsteden,
     't Bouwhuys
     MH Trompweg 229
     Dordrecht

Over Ons

De Drechtsteden hebben een officieel erkend examencentrum. Examencentrum Drechtsteden faciliteert computerexamens voor VCA, WFT, ECDL en andere examens.
Gratis parkeren en gemakkelijk te bereiken per eigen- of openbaar vervoer.